Proj&Spaw
Technological installations

Technological installations

Specjalizujemy się w kompleksowych realizacjach instalacjach technologicznych, etapy realizacji projektu:

• Zakup odpowiednich komponentów

• Montaż komponentów

• Wykonanie podłączenia komponentów – orurowanie, wykonane ze stali nierdzewnej lub węglowej

• Próba szczelności

• Podłączenie elektryczne i automatyka

• Uruchomienie instalacji

 

Technologia wykonania orurowania

• Spawanie (orbitalne)

• Spawanie ( TIG, MAG)

• Połączenia rowkowane

 

Instalacje chłodno – grzewcze

• Instalacje wody lodowej

• Instalacje ciepła technologicznego

 

Instalacje wodno-kanalizacyjne

• Stacje uzdatniania wody

• Przepompownie ścieków

 

Instalacje rurociągów przesyłowych dla różnego rodzaju mediów:

• Powietrze

• Woda

• Olej

• inne

See the gallery of our realizations
See the gallery of our realizations
Realization gallery