Proj&Spaw
Pump units

Pump units

Projekt, Wykonanie, Montaż

Zespoły pompowe montowane na ramie wraz z kolektorami zbiorczymi. Montaż na ramie ułatwia transport oraz skraca czas montażu u klienta.

W zależności od wymagań klienta, instalacja może być wykonana w technologii spawanej lub też wykonana w systemie połączeń rowkowanych.

See the gallery of our realizations
See the gallery of our realizations
Realization gallery