Proj&Spaw

Cooling skid

Układ odpowiedzialny za chłodzenie linii technologicznej do obróbki cieplnej. 

Cooling skid